Hvordan skape engasjement og motivere til deltakelse i et nytt samfunn?

Velkommen til Kontaktforum 10.oktober! Tema for dagen er hvordan introduksjonsprogram, sosialtjeneste og andre kommunale instanser kan samarbeide med innvandrerorganisasjoner og andre frivillige nettverk i minoritetsmiljøene for bedre brukertilpasning av tjenestene.

Program:
• Engasjement og solidaritet. Erfaringer fra samarbeid med frivillige i flere bydeler. V/Erlinda Muñoz, Norsk Folkehjelp, OASEN – Kvinner krysser grenser.

• Introduksjonsprogram og innvandrerorganisasjoner: Hvordan kan vi spille på lag? V/Maka Moallim, Bydel Søndre Nordstrand, VIA kvalifiseringssenter og Ressurssenter for somaliske kvinner – ”Mandek”.

• Minoritetsforeldre er en ressurs. Presentasjon av Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR) i Oslo og Linderudprosjektet. V/Fahilan Nawas, MIR Linderud.

• Den internasjonale kampanjen for iranske kvinners rettigheter v/Rep for organisasjonens styre

Det blir satt av god tid til spørsmål og diskusjon underveis. Kaffe/te i pauser. Arrangementet er gratis!

Fortløpende påmelding til Merete Munch,
234 22 728, eller e-post
[email protected]