Spesialenheten frikjenner politimennene i ambulansesaken

0Shares

De to polititjenestemennene ble anmeldt for grov uforstand i tjenesten etter den svært mye omtalte «Ambulansesaken» fra i sommer.

Det er påstått at de ikke gjorde jobben sin i forhold til en rekke punkter. Blant annet skal de ikke ha gjort jobben sin godt nok i forhold til å fakke gjerningsmannen.

De skal ha forsømt hjelpeplikten sin da ambulansepersonellet dro fra stedet med en skadet Ali liggende igjen på stedet, og de skal ha opptrådt rasistisk.

De to politibetjentene frikjennes nå for alle punkter, og saken er henlagt fra Spesialenhetens side. Hele vedtaket kan du lese i anonymisert form her.

– Vi har vurdert om politiet har gjort noe feil da ambulansen dro og om de burde har overprøvd ambulansepersonellets avgjørelse om å la fornærmede være igjen. Vi mener politiet bør ha tillit til de medisinske vurderingene ambulansepersonellet gjør. Vi finner ikke at politiet her har gjort noe straffbart, sier assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, Johan Martin Welhaven, til Dagbladet.no.

Politimennene er sterkt kritisert av vitner for at de brukte ordet neger ved en anledning på stedet.

– Det er ingen grunn til å betvile at ordet neger ble brukt. Det er uheldig at ordet ble brukt og skal etter politiinstruksene heller ikke benyttes. Vi finner det kritikkverdig at det ble brukt, men ikke straffbart, sier Welhaven.

Han begrunner det med at ordet, ifølge Spesialenheten, ble brukt for å beskrive gjerningsmannen.