Kvinner i diaspora – Nordisk seminar

0Shares

Eksilet er et politisk fenomen som rører ved det innerste i menneskelivet. Tilstanden berører alle vitale sider ved flyktningens liv, i det den bryter opp grunnlaget for den sosiale virkelighet hos den som berøres, og rokker ved dens mest fundamentale trygghet. For mange er migrasjonen en enveisreise, uten noe
hjem å dra tilbake til. Kvinnene er kanskje de aller største taperne i det store eksilsamfunnet. Mange av dagens kvinnelige eksilanter har en historie som de deler med alle andre kvinner i verden gjennom tidene som har vært dømt til døden eller til eksil.

Les mer