Tamilsk film på kino i Oslo

Den norsk-tamilske musikeren Vaseeharan Sivalingam er klar med lansering av en film han har skrevet sangtekster til. Filmen vises på Soria Moria kino i Oslo i begynnelsen av februar.
Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

 Filmen som har fått navn «Kjælighetsbrev» på norsk kommer i en rekke land, blant andre England, under tittelen «A letter of love». Dette er den første kjælighetsfilmen fra Sri Lanka. Han vil vise folk en annen side av livet på Sri Lanka.

Hva handler filmen om?
– Det er en kjælighetshistorie. Den handler om en jente som reiser fra sitt hjemland, Sri Lanka til India og der møter hun en gutt som jobber som DJ på radio. Etter hvert reiser jenten tilbake til Sri Lanka. Den fortapte og forelskete gutten prøver forgjeves å få kontakt med henne gjennom brev, men får ikke noe svar. Da bestemmer han seg å reise etter henne, forklarer Sivalingam.

Filmen er laget delvis i India og på Sri Lanka. Den bidrar til å vise et annet bilde av et land som har lidd under mange år med krig og konflikt. 

– Man får se en annen side av Sri Lanka, den vakre naturen og levemåten til folk, sier Sivalingam.

Sivalingam kan fortelle at filmen er forløpig på tamilsk, men det planlegges å få til norsk tekst i nær fremtid for å nå et bredere publikum.

I Soria Moria-erklæringen slo regjeringen fast at året 2008 skal brukes som et år der kulturelt mangfold blir framhevet. Sivalingam på sin side ser viktigheten av å vise filmer av mennesker med en annen bakgrunn for å ivareta deres verdier og kultur. 

– Jeg synes det er kjempeviktig med filmer som viser andres kulturer og tradisjoner. Jeg vil gjerne ta vare på den kulturen jeg har fra mitt hjemland. Det er anslått at det bor omtrent 4,5 millioner tamiler utenfor Sri Lanka og slike filmer hjelper til å holde språk og verdier ved like, utdyper Sivalingam.

– Dessuten synes jeg det er ordentlig underholdning, sier han avslutningsvis.

Filmen har premiere på Soria Moria Kino, Oslo 02. 02. 2008 kl. 21:00.