Høyt utdannete mer skeptiske

Høyt utdannede nordmenn har begynt å endre sine holdninger til innvandrerne og det flerkulturelle. Nå tillater de seg å være kritiske til et fenomen som ikke helt er smertefritt, viser en ny doktorgradsavhandling.
Miguel Carazo
Latest posts by Miguel Carazo (see all)

Anders Vassenden, forsker ved Universitetet i Bergen, forklarer i sin doktorgradsavhandling at naivitet og kulturrelativisme tidligere gjorde at høyt utdannede nordmenn var mer mottakelige for innvandrerne. Men denne holdningen har endret seg med tiden. I dag har eliten mer nyanserte synspunkter og opplever som legitimt å stille seg kritisk til det flerkulturelle.

Dette handler om er en nyansering av fenomenet. Høytutdannede nordmenn har bare en tendens til å nyansere sine synspunkter når det gjelder innvandrere og det flerkulturelle. Mange begynner å innse at dette ikke er så lett, sier Vassenden til Utrop.

I forrige uke kommenterte forskeren overfor Dagbladet at det fortsatt finnes flest fordommer mot innvandrere blant arbeiderklassen. Men det er også denne gruppen som sier at mange av fordommene har forsvunnet etter at nabolaget ble flerkulturelt.

Vassenden forklarer at det fortsatt finnes fordommer i alle samfunnslag. De aller mest innvandrerskeptiske  velger oftere å flytte fra nabolagene der innvandrerne har flyttet inn.

-Jeg ser dette som en udramatisk prosess. Denne nyanseringen av oppfatninger reflekterer hverdagsopplevelser og endringer i debatten om det flerkulturelle. Det har blitt mer legitimt å være kritisk. For noen år siden var debatten mer polarisert, sier Vassenden.

Målet med doktorgradsavhandlingen, som ble presentert i januar, var å studere majoritetsnordmenns forhold til flerkulturelle nabolag. Studien baserer seg på funnene i to drabantbyer på østkanten i Oslo og intervjuer med 60 personer.