– Flere innvandrere er positivt for boligmarkedet

0Shares

Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities mener økt innvandring er det eneste som kan bedre etterspørselen i boligmarkedet. Han underbygger sin påstand med å argumentere for at etterspørsel som var ventet fra nye årganger med ungdom er lavere enn før.

– Økt innvandring kan bidra til å løse etterspørselsproblemet i boligmarkedet når ungdommen svikter, sier han til Dagens Næringsliv.

Arne S. Andersen i Statistisk Sentralbyrå synes utspillet er på sin plass.

– Vi har tidligere dokumentert at unge mennesker etablerer seg på toppen av en konjunktur, for så å sitte på gjerdet når det går nedover igjen, kommenterer han til DN.


Vanskelig å se negative konsekvenser
Utrop har også snakket med Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Han er klar i sin karakteristikk av Andreassens utspill.

– For markedet er dette absolutt utmerket. Økende tilflytting enten innenlands til bysentrene eller utenfra til landet har som regel en positiv effekt i forhold til etterspørselssiden.

Tveter påpeker viktigheten når det gjelder å se an i forholdet mellom etterspørsels- og tilbudssiden.

– Hvis stadig flere flytter inn, får vi en større byggeaktivitet, noe som igjen fører til et skikkelig trøkk i markedet, sier han.

Han legger til at det er vanskelig å se noen som helst negative konsekvenser av en slik utvikling i markedet på lang sikt.

Flere flerkulturelle tar boligkjøpskarusellen
Hasnain Shah, som er megler ved Notar Stovner, sier til Utrop at stadig flere med flerkulturell bakgrunn kjøper, både leiligheter, eneboliger og dyrere eiendommer. Selv merker han også at han har fått en større kundeprotokoll i nærområdene rundt Stovner og Groruddalen, noe han mener vil føre til økt temperatur i boligmarkedet i hele Oslo.

– Fra og med i fjor kan jeg rapportere om blant annet flere polske kjøpere. Vi som jobber i meglerbransjen ser at innvandrere i økende grad kjøper fremfor å leie, slik det var vanlig tidligere. Nå låner jo folk til og med for å få tak i eiendommer på vestkanten, hevder Shah.

Økt kjøpekraft
Han synes det er veldig positivt at folk i denne gruppen har fått økt kjøpekraft, og sier seg absolutt enig i Andreassens utsagn.

– Kjernefamilier av innvandrerbakgrunn slet før med å få lånefinansiering. Nå er dette ingen som helst problem siden både mann og kone jobber med full lønn.

Shah sier utviklingen også har artet seg positivt for enslige i samme gruppe.

– Enslige innvandrere følger vel samme mønster som enslige av etnisk norsk bakgrunn. Kjøpergruppen blir større og stadig flere kommer inn på boligmarkedet, og vi selger stadig unna også ett-og toromsleiligheter. Jeg synes dette er kjempepositivt.