Arbeidsløse akademikere

0Shares
Latest posts by Thu Strande (see all)

Akademikere med innvandrerbakgrunn får avslag både på relevante jobber og på jobber med lav status. De får avslag på sistnevnte fordi de er overkvalifiserte.

 En av fire nordmenn som søker jobb, har høyere utdanning. Det tilsvarende tallet for arbeidssøkere med utdannelse fra er Russland, er på 50 prosent, mens en av tre arbeidssøkere fra Iran er akademikere, viser en rapport fra NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen).

Videre står det i rapporten at arbeidssøkere fra OECD-land (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) gjennomgående har høyere utdannelse enn nordmenn uten jobb, skriver Dagsavisen.

– Det er vanskelig for høyt utdannede innvandrere å få jobb fordi arbeidsgivere er usikre på kvalifikasjonene deres og stiller for høye krav til norskkunnskapene, sier Erik Oftedal til Helgeland Arbeiderblad. Oftedal er direktør for arbeid og aktivitet i NAV.