Færre blir norske

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

– I 2006 kom ny statsborgerlov med noen endringer i beregningen av botid. Et annet forhold som kan spille inn er endringer i søkermassen, sier assisterende avdelingsdirektør Christine Wilberg Poulsson i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Dagsavisen

Det stilles en rekke krav for å få søknaden innvilget i følge den nye loven. Søkeren skal blant annet ha gyldig oppholdstillatelse eller fylle vilkårene for en bosettingstillatelse. I tillegg skal søkeren ha bodd i Norge i minst sju år i løpet av de ti siste årene.Lang behandlingstid

I følge UDI er saksbehandlingstiden på ni måneder, men LDO opplever at mange sender inn klager om lengre behandlingstid. Til avisen sier Wilberg Poulsson at de fleste får svar innen den angitte tid, men at det finnes unntak hvor saken kan ta lengre tid.

– Som regel skyldes dette behov for ytterligere avklaringer, sier Wilberg Poulsson til avisen.

Noen av forsinkelsene skyldes manglende informasjon og identifikasjonspapir på søkeren. Wilberg Poulsson mener at i enkelte land er det vanskelig å få innhentet informasjon og tilføyer:

– Det er åpenbart lettere å klarlegge identiteten hvis søkeren er fra et land hvor det kan skaffes formelt gyldig dokumentasjon.