Vil begrense antallet asylsøkere

Regjeringen frykter at dobbelt så mange asylsøkere kommer til Norge i år som i fjor. Den legger nå fram en rekke forslag for å stanse utviklingen, men møter motbør, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen foreslår blant annet økt trykk på retursending av asylsøkere som har fått avslag, og at asylsøkere i større grad skal henvises til første søkerland. Dette vil også gjelde for enslige mindreårige og søsken som påberoper seg tilknytning til Norge.

Reagerer sterkt 
Særlig forslaget om å sende mindreårige asylsøkere tilbake til sine opprinnelsesland hvor regjeringen foreslår å opprette SOS-barnebyer, vekker oppsikt og motstand blant mange.

– Vi reagerer sterkt på at man vil stramme inn for enslige mindreårige asylsøkere. De er i mange tilfeller de meste sårbare. Dette forslaget er helt uakseptabelt og Bjarne Håkon må legge det tilbake i skuffen straks, sier AUF-leder Martin Henriksen til Dagsavisen.

Frykter for liberal politikk
I følge ANB skal Hanssen internt ha innrømmet at den store «tilstrømmingen» til Norge kan skyldes at regjeringens politikk oppfattes å være mer liberal enn tidligere. Sannsynlighet for å få en tillatelse er rundt 45 prosent i Norge. Det er mer enn det dobbelte av situasjonen i andre vestlige land, med unntak av Sverige.