Bryter krav

0Shares

NRK, TV2, P4 og Kanal 24 har visse programforpliktelser i bytte mot enerett til nasjonalt dekkende kringkasting. Undersøkelsen «Søndagsbarn og mandagsvoksne» fra Institutt for medier og kommunikasjon, ved Universitetet i Oslo, er bestilt på oppdrag for Medietilsynet. Blant annet på bakgrunn av denne deler Medietilsynet ut ris og ros, og varsler P4 om sanksjoner, i allmenn – kringkastingsrapporten for 2007.

P4 må innfri
Medietilsynet konkluderer med at P4 bryter konsesjonsvilkårene på flere punkter. Kanalen kan vise til forbedringer siden 2006, så sanksjonene utsettes fordi de skal ha mulighet til å innfri programløftene for 2008.

Fra Kanal 24 til Radio Norge
Kanal 24 har skiftet eierskap og er døpt Radio Norge. Medietilsynet varsler tilsynssaker når det gjelder brudd på kravet om utvidede nyhetssendinger, tilbudet til den samiske og den flerkulturelle befolkningen, og andelen norsk musikk.

Waschera
TV2 har tidligere fått sanksjoner for brudd på kravet om ungdomsprogrammer. Med programmet Waschera innfrir kanalen nå kravet om programmer for denne målgruppen. TV2 bryter også kravet om programmer for den samiske befolkningen og etniske minoriteter, som i 2006.

NRK fortsatt flinkest
NRKs programforpliktelser er strengere enn for kommersielle aktører, på grunn av sin særstilling som lisensfinansiert allmennkringkaster. De får kritikk for liten nynorskandel, samiskspråklige tilbud til barn og unge i TV og radio, lite distriktssendinger i radio og TV i helgene, og for få fjernsynssendinger for den samiske befolkningen i helgene.