Utplasserer minoritetsrådgivere

IMDi satser på å bekjempe tvangsekteskap og skoletaperraten blant minoritetsungdom. Enkelte er skeptiske til fremgangsmåten.

 2. juni ble 30 minoritetsrådgivere utplassert ved videregående skoler og seks integreringsrådgivere ved ulike utenriksstasjoner, opplyser Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) på sine nettsider. Tjenesten skal bidra til at flere minoritetselever fullfører og består videregående opplæring og samtidig jobbe med å forebygge at stadig flere unge med flerkulturell bakgrunn kommer ut i en situasjon hvor de havner i et tvangsekteskap. I første omgang vil det være snakk om et treårig prosjekt.

Handlingsplanen mot tvangsekteskap har fokus på forebyggingsarbeide, samt styrking av internasjonal innsats, kunnskap og forskning. Tiltakene er fordelt på åtte departementer, hvor Barne- og likestillingsdepartementet kommer til å få koordineringsansvar for 40 tiltak, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet for fire. Budsjettet for sistnevnte vil ligge på 50 millioner kroner.

Hindre drop-outs
Leder for Forebyggingsenheten i IMDi, Skjoldvor Fjeldvær, sier til Utrop at interessen for prosjektet er forholdvis stort, både fra lokale medier og organisasjoner.

– Gjennom kursopplegget vårt har vi hatt kontakt med folk fra blant annet Røde Kors og MIRA-senteret. Vi samarbeider alltid med lignende aktører og andre gode krefter, sier Fjeldvær før hun legger til:

– Hovedstrategien ligger i å hindre så mange minoritetselever som mulig fra å droppe ut av skolen.

Kontakt med foreldregenerasjonen

Rådgiver Marie Wern i IMDi er en av de 30 som skal jobbe med prosjektet. Hun skal bli utplassert ved Sofienberg skole. Overfor Utrop påpeker Wern hvor viktig det vil være å jobbe sammen med foreldre, og er i utgangspunktet positiv til i større grad å få denne gruppen med i arbeidet med forebygging av blant annet tvangsekteskap.

– Vi skal jobbe både forebyggende og holdningsskapende, og derfor vil det være en prioritert oppgave å nå ut til foreldregenerasjonen. En metode i dette arbeid vil være å opprette både elev- og foreldrenettverk, sier hun.

Siste statsbudsjett har avsatt inntil 10 millioner kroner til feltarbeidet. Synes dere i IMDi at dette er nok?

– Om det er nok midler eller ikke, er ikke jeg den rette til å uttale meg om, sier hun.

Skeptisk med forbehold
Leder i MiA, Mangfold i Arbeidslivet, Rolf Aakervik, er blant skeptikerne til ordningen. Til Utrop sier han at fokuseringen på tvangsekteskap har gått utover alle proporsjoner og opplever tiltaket som et innvandringspolitisk redskap for å redusere familieinnvandring fra visse land.

– Vi har andre områder innen integrering og mangfold som jeg mener trenger en langt høyere prioritering. Likevel ønsker jeg å presisere at jeg mener vi skal bruke ressurser på å motvirke at unge mennesker blir giftet bort mot sin vilje, om det viser seg at dette er et stort samfunnsproblem. Jeg er redd for at den sterke fokuseringen på tvang har ført til stigmatisering av etniske og religiøse grupper, sier Aakervik.