Millionkrav mot Seierstad

Advokat Per Danielsen tar ut stevning mot Åsne Seierstad og Cappelen i dag, på vegne av Suraia Rais, bokhandlerens andre kone. Hun representerer nå krav fra hele familien.

Danielsen og Suraia Rais ble på pressekonferansen i dag møtt av et stort oppbud av journalister med NRK og TV2 i spissen. Suraia Rais bor nå på Vestby, mens den øvrige familien bor i Canada. Bokhandleren Shah Mohammad Rais, hvis familie var omdreiningspunktet i Seierstads «Bokhandleren i Kabul», bor i Afghanistan sammen med de to eldste sønnene. Stevningen som kommer i dag er varslet, og Danielsen beklager at Shah Mohammad Rais ikke fikk innreisevisum av norske myndigheter i forbindelse med rettssaken.

Global skade
Danielsen har forsøkt å sette seg inn i det faktiske og rettslige grunnlaget for saken, også når det gjelder afghansk rett, som han mener bør ligge til grunn. Fordi boken har blitt oversatt til flere språk og er utgitt i flere land, har det vært spekulert i om det vil være nødvendig å søke bistand i andre land. Danielsen mener det er unødvendig fordi rettssaken i Norge bør skape presedens i forhold til de andre landene som er involvert.

– Familien har blitt påført global skade av Seierstad, mens hun har beholdt alle rettighetene. Kravet fremsettes med påstand om at hele fortjenesten inndras. Media har avslørt at Seierstad har tjent mellom 20 og 25 millioner kroner, og dette må danne grunnlaget for størrelsesordenen på kravet. I tillegg krever familien oppreisning for tort og svie for hvert enkelt familiemedlem. Jeg har bedt Seierstad legge frem tall i form av regnskaper, redegjørelser i form av selvangivelse med mer, sier Danielsen.

Privatlivets fred
I stevningen har Danielsen foretatt en gjennomgang av boken. Han hevder han har funnet selvmotsigelser, nedlatende holdninger og manglende kulturforståelse hos Seierstad.

– Mest oppsiktsvekkende er det at hun er helt på det rene med hvor farlig det er å skrive det hun gjør. På side 51 i boken står det om eksempler på hvordan forbudt kjærlighet kan bli møtt med represalier som blodhevn. Personene i boka er identifiserbare, og familiemedlemmer bor derfor i landflyktighet i Canada, sier Danielsen.

Advokaten hevder at boken er utgitt på engelsk uten at Seierstad har innhentet samtykke fra familien, vel vitende om mulige skadevirkninger.

– Hun har foretatt en utlevering av privatlivet, av private samtaler og relasjoner. Men alle har rett til en privat sfære og til å forsvare seg mot invasjon av privatlivet. Jeg synes det er et paradoks at ingen kommentatorer har tatt poenget i denne saken, ikke en gang Aftenpostens dyktige kommentator Per Anders Madsen, sier Danielsen til et stort pressekorps.

Kan bli historisk
Suraia Rais kan litt norsk, men spørsmålene må likevel rettes til advokat Danielsen. Han kan ikke gi konkret svar på hvor stort kravet til erstatning vil bli, men overlater det til rettens skjønn. Siden Seierstads fortjeneste er på 20 – 25 millioner kroner, og omsetningen er langt større, er det naturlig å ta utgangspunkt i dette beløpet mener han. I afghansk rett er det visstnok hjemmel for å kreve mer.

Fra salen spørres det om han har hørt om lignende saker. Danielsen svarer med en oppsummering:

– Jeg kjenner ingen liknende sak. En vestlig journalist skriver en bok om en fremmed kultur, hovedpersonene i boka reiser seg og går til sak mot forfatteren. Dette er et resultat av at verden blir mindre og mindre.