– Grove uttalelser fra Asker-ordfører

Conradi sa i Dagsavisen lørdag at kommunen har fått tilbakemeldinger fra naboer om bråk, at mange nå mener «nok er nok» og at signalene tas på alvor.

– Det er utrolig viktig å ikke blande diskusjonen om hvor mottak skal ligge og hvor store de skal være med denne tragedien der et barn er blitt skutt. Det er kun gjerningspersonen alene som har ansvar for skuddene, sier barneombud Reidar Hjermann.

Terrorforsker Tore Bjørgo ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier at hvis det viser seg at skytingen var planlagt for å oppnå en politisk effekt er det viktig å ikke gi dem som skøyt det de ønsker å oppnå.

– Uttalelsene fra Asker-ordføreren kan dermed bidra til å vise at det nytter å bruke slike midler. Det er svært uheldig. I slike situasjoner er det i stedet viktig å slå ring rundt ofrene, sier Bjørgo til Dagsavisen.

Oslo-ordfører Fabian Stang er like klar:

– Vi må aldri la overgrep få oss til å handle annerledes enn vi ville gjort uten dem. Da har overgriperne vunnet, sier han.

Grovt
– Dette er noe av det groveste jeg har sett av en erfaren politiker, tordner Bergstuen som snart tiltrer i stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

Han mener det at ordføreren går ut og slår politisk mynt på denne saken er direkte usmakelig.

– Jeg har overhodet ingen politisk agenda i denne saken nettopp fordi det ikke handler om asylmottaket på Hvalstad og kapasiteten der. Dette handler om menneskeverd. Mens en ung gutt svever mellom liv og død, noe Lene Conradi ikke ser ut til å være spesielt opptatt av, brukes denne tragiske kriminelle handlingen som en del av et politisk spill av, sier Bergstuen til Asker og Bærum budstikke. Han mener at ordførerens perspektiv er vanvittig og forkastelig.

Feilsitert
Conradi beklager at skuddene mot Hvalstad asylmottak er satt i sammenheng med bruken av mottaket.

Conradi forteller at Dagsavisen har koblet to forskjellige saker helt feil i forhold til det hun mente.

–Jeg var tydelig på at det blir feil å koble en slik tragisk enkeltepisode opp mot den generelle driften av asylmottaket.

Likevel mener hun det er rimelig at kommunen stiller spørsmålstegn ved om det er smart å samle så mange mindreårige på ett sted.

–Det er kanskje ikke så gunstig, sier hun.

Betyr det at skyteepisoden ikke lenger skal med i en totalvurdering av den videre bruken av mottaket?

– Jeg har ikke lyst til å diskutere dette. De to sakene hører ikke sammen, sier Conradi.