Krisetelefon for minoriteter

– De sliter også ofte, mennesker med minoritetsbakgrunn. Både med å finne seg til rette i Norge og med å finne gode, mer langsiktige livsvilkår for seg og sine. Kirkens SOS og Kirkens Bymisjon i Oslo ser med bekymring på dette. Derfor starter vi nå en egen krisetelefon for minoriteter, heter det i følge Kirkens SOS og Kirkens Bymisjon som har tatt initiativet til telefonen.

Telefonnummeret er ennå ikke offentliggjort, heller dato fo ikke når telefonen vil være i bruk.

– Kirkens SOS har i snart 35 år drevet krisetelefon. Det har lært oss mye, ikke minst om lindring av menneskers skjulte og psykiske smerte. Minoritetstjenesten skal forene krefter såvel blant ikke-vestlige som vestlige for å tilby krisetelefon for minoriteter som bor i Norge, heter det videre.