Ønsker flerkulturelt senter i lokalene til Munch-museet

0Shares

– Kulturminister Trond Giske har her en mulighet til å vise at Mangfoldsåret ikke bare handler om prat, men også om konkret handling. Dette er en reell mulighet for Kulturministeren, han bør få i stand en utredning om mulighetene for et slikt hus i Oslo, sier Rezaee.

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo støtter forslaget. De har i flere år ivret for å få etablert et slikt senter, forteller rådets leder, Akhenaton Oddvar de Leon.

– Et internasjonalt flerkulturelt senter vil kunne gi myndigheter og offentlige etater et ypperlig tilknytningspunkt til de ulike innvandrermiljøene. I dag er det 3-4 godt profilerte innvandrerstemmer man lener seg på i det offentlige rom, og det tror jeg er å gjøre innvandrermiljøene en bjørnetjeneste. Med et slikt senter vil man kunne samle kompetansen og gjøre det lettere for det offentlige og andre å orientere seg i det mangfoldet som finnes, tror de Leon – og peker på at over 200 ulike nasjonaliteter er representert i det norske samfunnet.

Forslaget ble riktignok stemt ned i bystyret i 2007, da høyrepartiene heller prioriterte ombygging av Holmenkollen, forteller Rezaee. Med den ventede flyttingen av Munch-museet, åpner det seg derimot nå en uant mulighet til å blåse liv i de gamle planene.

– Her er det gode utstillingslokaler, i tillegg til en sal som kan brukes til foredrag eller konserter. Dette huset har alle disse mulighetene, i tillegg ligger det rett ved T-banestasjonen på Tøyen og er dermed i kontakt med hele byen, sier Rezaee til Klassekampen.