UDI presiserer tall

0Shares

I fjor ble 43 prosent av unge asylsøkere registrert som overårige hos UDI, det vil si at de enten var fylt 18 da de kom, eller at de gjorde det før deres asylsøknad var behandlet ferdig. Den foreløpige andelen i år er 27 prosent, ikke 17 prosent, slik Utrop.no skrev onsdag.

– Det er viktig å presisere at bak disse tallene ligger det faktum at en del av søkerne fyller 18 i løpet av saksbehandlingstiden. Vi tilstreber en rask behandlingstid i disse sakene. I fjor lå den på om lag 8 måneder i gjennomsnitt, forklarer Abrahamsen.

Utrop.no skrev at det dreide seg om falske asylsøkere, men Abrahamsen er uenig i begrepsbruken.

– De fleste er mellom 16 og 18 år når de kommer. Da sier det seg selv at en god del vil fylle 18 før søknaden er ferdig behandlet. Det er altså slett ikke alle som oppgir feil alder. Av de mindreårige som har kommet hittil i år er bare 17 prosent under 15 år gamle, sier hun.

Abrahamsen understreker at UDI er varsomme med sine aldersundersøkelser og at praksis for undersøkelsene og saksbehandlingen for øvrig er den samme i år som i fjor.

– Vi har ingen forklaring på hvorfor tallene er noe lavere i år enn i fjor. Det gjenstår å se hvordan tallene blir når året er omme. Erfaringer fra tidligere år viser at dette kan svinge gjennom året, sier Abrahamsen.