Flest flyktninger fra krigsherjede land

0Shares

I løpet av 2007 økte antall personer med flyktningbakgrunn med 7 200 personer. Den største økningen i løpet av 2007 sto personer med irakisk og somalisk landbakgrunn for, med henholdsvis 1 500 og 800. Det var også en merkbar økning i antall personer med flyktningbakgrunn fra Burma, Afghanistan og Russland.

Personer med flyktningbakgrunn fra Irak, Somalia, Afghanistan og Russland er gruppene som har kortest botid i Norge. Vietnamesere er den største gruppen av de som har botid på 20 år og lenger. Av i alt 11 000 personer med flyktningbakgrunn fra Vietnam, har over 5000 bodd her i mer enn 20 år.

Flest i Oslo
Det finnes personer med flyktningbakgrunn i alle norske fylker, men det er Oslo som har størst antall og andel personer med flyktningbakgrunn, med til sammen 37 000 personer. Det er 28 prosent av alle med flyktningbakgrunn og 6,6 prosent av befolkningen i Oslo. Lavest andel finner vi i Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark hvor personer med flyktningbakgrunn utgjorde under 1 prosent av totalbefolkningen per 1. januar 2008.