Rasismebølge

0Shares

Flere antirasister er nå bekymret for at renteøkningen kan føre til lavkonjunktur og dermed flere voldsepisoder. Historien viser at dårlig økonomi og rasistiske holdninger henger sammen, skriver Aftenposten.

– Norge er ett av få land i Europa som ikke registrerer rasistisk motivert vold. Det er et tegn på at myndighetene ikke tar det alvorlig nok, sier Henrik Lunde i Antirasistisk Senter til avisen.

Minoriteter mest utsatt

Utdanningsetaten har lagt frem en rapport i 2007 som viser at elever med minoritetsbakgrunn føler seg mer utsatt for mobbing, vold og rasisme i skolen, enn det etnisk norske gjør. I følge Utdanningsetaten er det også flere som føler seg mobbet nå enn tidlig på 2000-tallet. Andelen minoritetsungdom som føler seg utsatt ligger mellom 10-13 prosent, skriver lokalavisen.no.

PST på Facebook

Fungerende informasjonsdirektør Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til Aftenposten at internett blir en stadig mer sentral arena for for ekstreme synspunkter, også høyreekstremisme.

PST etablerte i sommer en offisiell profil på Facebook, og nettverket har nå rundt en million nordmenn. Bernsen sier PST må være der folk er og understreker viktigheten av at myndighetene på den måten møter ekstreme holdninger.

– Jeg vil oppfordre folk om å si fra til politiet om truende ytringer, sier Bernsen til avisen.

Tusensvis av medlemmer

Siden nyttår har SOS Rasisme etablert rundt 80 nye lokallag over hele landet. De regner med ca. 250 aktive lokallag ved utgangen av året. Tusenvis av nye medlemmer, de fleste ungdom under 25 år, har meldt seg inn i løpet av sommeren. Leder Trond Thorbjørnsen er glad for de nye kreftene fordi han nå ser paralleller til begynnelsen av 1990-tallet da høyreekstreme grupper etablerte seg flere steder.

– Det skal lite til før vi får en oppblomstring av store rasistiske gjenger hvis man ikke driver godt lokalt antirasistisk arbeid, sier Thorbjørnsen.