Muslimske gutter røyker mest

0Shares
Avatar
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2000-2004 i 6 fylker; Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark og omfattet 6 000 ungdomsskoleelever.
Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Senter for samisk helseforskning for de nordlige fylkene og Oslo kommune og Universitetet i Oslo for ungdom i Oslo.

Gutter med minoritetsbakgrunn, særlig de med muslimsk bakgrunn, røyker mer enn sine jevnaldrende gutter med norske foreldre. Foto: Wikimedia Commons

I undersøkelsen kommer det fram at andelen jenter med innvandrerbakgrunn som røyker er betydelig lavere enn hos norske jevnaldrende, mens det er motsatt hos gutter med minoritetsbakgrunn.

Undersøkelsen viser at gutter med muslimsk kulturbakgrunn hadde en høyre andel daglig røykere enn blant gutter med norske foreldre.

Undersøkelsen viser at tobakksbruk blant ungdom har en sterk sammenheng med familieøkonomi og hvilke utdanningsplaner de har. I undersøkelsen kommer det fram at:

Flere jenter enn gutter røykte. 34 prosent av jentene og 26 prosent av guttene røykte enten daglig eller av og til.

Snusbruk var mye vanligere blant gutter enn jenter. 21 prosent av guttene og 4 prosent av jentene brukte snus enten daglig eller av og til.
Videre viser undersøkelsen like mønstre hos voksne og ungdom daglig røykere . Kort utdanning og lav inntekt er vanlig hos voksne røykere, noe som igjen gjenspeiles i ungdom som planlegger yrkesfaglig utdanning og har dårlig familieøkonomi.

Liv Grøtvedt er seniorrådgiver ved instituttet og medforfatter i denne undersøkelsen, og mener at for å endre og redusere tobakksbruk hos ungdom, må det først og fremst jobbes mot ungdom som har valgt yrkesfaglig utdanningsretning og mot ungdom som står i fare for å avbryte videregående skole.