Flere blir bodøværinger

0Shares

– Vi har hatt en hel del arbeidsinnvandring. Polakkene er dominerende, men også mange litauere kommer til landet.

Det sier Øivind Rustad, som er konsulent i SSBs seksjon for befolkningsstatistikk, til ab24.

Flyttelass fra Polen

Ifølge Rustad er en viktig faktor at flere barn blir født i kommunen, både blant etnisk norske og innvandrerkvinner.

– Vi har fått store kull med kvinner i såkalt fødedyktig alder. I tillegg vet vi at innvandrerkvinnene føder flere barn enn de norske. Tilsammen gir dette seg utslag i at mange barn blir født, sier han til ab24.no.

Bodø kommune har i årets tredje kvartal registrert en prosentvis folketilvekst på 0,39%, ifølge tallene fra SSB. Statistikken viser at det først og fremst er det store fødselsoverskuddet som gir økning i folketallet. Innbyggertallet i kommunen har gått med 179 personer, slik at det per 1. oktober finnes 46.342 verdensborgere med adresse i Bodø. Ingen andre kommuner i fylket har så stort flyttepluss, skriver ab24.no.

Statistikken på kommunenivå forteller ikke innflytternes nasjonalitet. Av de totalt 707 som har flyttet til Bodø i tredje kvartal har 122 flyttet hit fra utlandet.