Synkende arbeidsledighet blant innvandrere

0Shares

11 194 innvandrere var registrert som ledige i 3. kvartal 2008. Dette var 176 færre enn samme kvartal året før.

Målt i prosentpoeng hadde innvandrere fra Afrika størst nedgang i ledigheten fra 3. kvartal i fjor med 1,9 prosentpoeng. Denne gruppen har likevel fortsatt høyest registrert arbeidsledighet med 10,6 prosent. Dernest kommer den asiatiske gruppen med 6,6 prosent ledige.

I 3. kvartal 2008 var andelen ledige blant innvandrermenn og -kvinner henholdsvis 4,2 og 5,4 prosent. I befolkningen ellers var andelen henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent. I innvandrergruppen har menn tradisjonelt hatt høyere registrert ledighet enn kvinner.

Få norskfødte med innvandrerforeldre registrert ledige
Kun 355 norskfødte med innvandrerforeldre var registrert arbeidsledige ved utgangen av august 2008. I aldersgruppen 16-29 år, der vi finner de aller fleste ledige etterkommerne, var ledigheten på 2,8 prosent – som kun er noen få desimaler over nivået blant jevnaldrende i hele befolkningen.