Innvandrere har lavere blodtrykk

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

De fem gruppene i studien kommer fra Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Tyrkia og Iran. Rapporten er laget for å kunne målrette helsetilbudene bedre, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

I rapporten kommer det fram at innvandrere jevnt over har lavere blodtrykk enn nordmenn, og den laveste andelen finner man blant iranere. Folkehelseinstituttet påpeker at dette kan ha stor betydning for hjerte-karsykdommer. I tillegg kan flere innvandrergrupper glede seg over minsket risiko for flere kroniske sykdommer fordi de spiser mer frukt og grønnsaker.

Utdanning viktig – uansett

I tillegg viser rapporten at utdannelse spiller en rolle hva helse angår. Personer med høy utdanning uansett fødeland har på generell basis bedre helse enn personer med lav utdanning.

Pakistanere har den høyeste gjennomsnittsalderen mens folk fra Sri Lanka har den laveste. Dette mener Folkehelseinstituttet gjenspeiler innvandrerhistorien til Norge.

Funnene i rapporten viser at menn har en høyere gjennomsnittsalder enn kvinner blant innvandrergrupper, det samme gjelder for utdanning blant innvandrergruppene.

Overvektige kvinner

Blant tyrkiske og pakistanske kvinner er overvekt en stor utfordring. Rundt halvparten av disse kommer i kategorien «fedme» med Body Mass Index (BMI) på over 30.

Mens det er mennene troner øverst på fedmestatistikken blant nordmenn, er det omvendt hos innvandrergruppene.

Blant gruppene varierer røykevaner enormt. Tallene viser at med sine 53 prosent ligger tyrkiske menn ligger høyst blant innvandrergruppen, etterfulgt av iranere med 42 prosent.

Her kommer det fram at innvandrermenn røyker mest enn innvandrerkvinner, noe som er motsatt blant nordmenn hvorav norske kvinner røyker mest enn norske menn.

Blant innvandrerkvinner ligger pakistanere og vietnamesere på 4 prosent mens srilankiske kvinner ligger blant de færreste røykere med 0 prosent.