Velintegrerte innvandrere blir diskriminert

0Shares

Halvparten av de spurte sier de har opplevd diskriminering og rasisme minst én gang i løpet av et år. Samtidig opplever en av fire at det er vanskelig å utøve egen tro eller eget livssyn i Norge. Dette gjelder igjen særlig for muslimer, skriver aftenposten.no.

Utdannede innvandrere

Undersøkelsen er den første store undersøkelsen blant ikke-vestlige innvandrere, og det var Synovate som uførte den på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Her svarer 1011 høyt utdannede og arbeidsaktive innvandrere på spørsmål om integrasjonspolitikk, arbeidsliv og opplevd rasisme.

–Undersøkelsen gir en stemme til innvandrere som ofte savnes i samfunnsdebatten, og som dermed ikke inngår i grunnlaget for politikkutforming og samfunnsutvikling, sier direktør i IMDI, Osmund Kaldheim til avisen.

Integrering er toveisprosess

Undersøkelsen bekrefter at mye diskriminering forekommer på arbeidsplassen.
–Det er et kraftfullt budskap til majoritetsbefolkningen om at integrering er en toveisprosess. Når folk lærer seg norsk, får seg jobb og har norske venner, er det naturlig at man behandler alle mennesker likt, uavhengig av etnisk bakgrunn, sier Kaldheim til aftenposten.no.

Ifølge Jon Rogstad, forsker på minoriteter og arbeidsliv ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo, er dette et høyere tall enn man har sett før. Han forklarer til aftenposten.no det med at utvalget i undersøkelsen er velintegrerte, og dermed deltar mer på arenaer hvor diskriminering kan forekomme. De søker jobber, leier boliger og vil inn på utesteder som etnisk norske.

Mer liberal asylpolitikk

Hvis de spurte i undersøkelsen skulle diktert integrerings- og innvandringspolitikken, ville Norge ført en mer liberal asylpolitikk og gått vekk fra innstramninger i regelverket for familiegjenforening. Samtidig ville myndighetene stilt strengere krav til norskopplæring, og demonstrert tydeligere at kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ikke er akseptert i Norge, skriver avisen.