Hver fjerde innvandrere mener Norge er rasistisk

0Shares

Synlig minoritetsbakgrunn – fra Afrika og Asia – gjør en person mer utsatt og sårbar for diskriminering i det offentlige rom og i kontakt med politiet. Ervervede kunnskaper og egenskaper virker mindre beskyttende, heter det i rapporten som er utført av Synovate.

– Her ligger det en utfordring til majoriteten, nemlig å behandle alle likt, uansett hudfarge, sier IMDi-direktør Osmund Kaldheim til NTB.

Integreringsutfordringer

På vegne av direktoratet intervjuet meningsmålingsinstituttet 1.011 personer i aldersgruppen 18 til 67 år fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika i 2007. Alle hadde bodd i Norge i mer enn fem år, og de ble spurt om opplevelser og synspunkter på innvandring og integrering, melder NTB ifølge Kommunal Rapport.
Et hovedfunn viser altså at det går godt for de aller fleste – åtte av ti – ikke-vestlige innvandrere. Men de i intervjuutvalget som opplever seg best integrert, er også de som er mest kritisk til norsk integreringspolitikk. Det gjelder spesielt dem som har høyere utdannelse og som er i jobb, og som dermed har erfaring fra de integrasjonsutfordringene som Norge står overfor, skriver nyhetsbyrået.

Arbeidsplassen viktigste arena

Men selv om åtte av ti respondenter har sterk tilknytning til arbeidslivet, er det arbeidsplassen som er den viktigste arena – både for integrering og diskriminering. Fire av ti spurte har leder- eller personalansvar på sin arbeidsplass. Likevel oppgir nær halvparten av dem at de opplever å ikke ha like muligheter til arbeid og utdanning som etnisk norske. Dette går blant annet på behovet for bedre norskkunnskaper, skriver NTB.