Innvandrere sparkes først i nedgangstider

0Shares

Norsk-marokkanske Mohamed Temsamani (32) var inntil nylig avdelingsleder ved Radisson SAS Oslo Plaza hotell i Oslo, og var kroneksempelet på en ikke-vestlig innvandrer i full jobb. Temsamani begynte i oppvasken som 19-åring, og klatret i gradene og ble avdelingsleder i Norges største hotell. Utdannelsen ofret han på veien. Det angrer han på i dag, skriver Aftenposten.

Måtte kutte stillinger

Plaza-direktør Tarje Hellebust avfeier at de har tenkt på annet enn ansiennitet og kompetanse når de har kuttet stillinger.
–Det kunne like godt vært en nordmann. Som alle bedrifter i disse tider må vi justere personalstyrken etter inntekt og volum. Her er vi et Mini-FN med over 40 nasjonaliteter, sier Hellebust til avisen.

Må først ut

Fra i fjor til november i år hadde 1694 personer født i ikke-vestlige land meldt seg arbeidsledige. Økningen fra i fjor er på 24 prosent, mot 12 prosents økning i antallet etnisk norske ledige. I Oslo og Akershus vil 10 000 arbeidsplasser forsvinne neste år, åtte av ti innen handel og service. Her er ikke-vestlige overrepresentert.
–Vi vet at innvandrere må først ut når oppgangstidene er over. De er utsatt, fordi de ofte har vært blant de siste som er ansatt. En betydelig del er sysselsatt i konjunktursensitive bransjer, sier Jon Rogstad til Aftenposten. Rogstad forsker på minoriteter og arbeidsmarked ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Frykter mer fordommer

Mange er også midlertidig ansatte eller ufaglærte. Rogstad stiller spørsmål ved om ansiennitetsprinsippet bør følges slavisk. På grunn av et fremmedartet navn kan mange ha fått en sen start i arbeidslivet. Det samme «handicapet» kan sparke dem først ut igjen.
–Når ikke-vestlige innvandrere blir sparket ut, vil man ikke skylde på at de er innvandrere, men at de har kortere ansiennitet. Dermed har arbeidsgiverene en legitim grunn.

Rogstad frykter at finanskrisen vil fyre oppunder fordommer om hvem som bør prioriteres når det er knapphet på arbeidsplasser. Nå tror han krisen kan gi oss en test på om det faktisk er skjedd en reell holdningsforbedring i synet på ikke-vestlige innvandrere, eller om godviljen bare skyldes at det har vært jobber nok til alle.

Fakta:

Arbeidsledige etter fødeland Norge: 32315. 12 prosents økning siden november i fjor.

Ikke-OECD land: 8698. 24 prosents økning siden november i fjor.

Kilde: NAV. Tallene er per november 2008