– Norge bryter barnekonvensjonen

0Shares

Det er kort tid siden

Barneombudet får ofte henvendelser om saker der far eller mor blir utvist fra Norge, mens barna deres blir værende i landet. Ifølge barnekonvensjonen, som Norge er forpliktet til, skal det
svært alvorlige lovbrudd til før småbarnsforeldre utvises. Dette fordi
retten til samvær med foreldrene skal vektlegges, og hensynet til
barnets beste skal veie tyngst.

– Men det kan se ut som det ikke er særlig alvorlige brudd på
utlendingsloven som ligger til grunn for flere utvisninger, og det ser
ut til at reguleringsbehovet “vinner” over hensynet til barna. Det er
problematisk, sier barneombud Reidar Hjermann til NRK.

– Vi vil ta opp dette med FN når vi til høsten skal rapportere om
hvordan Norge følger barnekonvensjonen. Regjeringen skal i februar
neste år svare på hvordan barnekonvensjonen følges i Norge, og dette er
et område vi vil peke på overfor FNs barnekomité i forkant av
regjeringens redegjørelse, forklarer Hjermann.