Vil ha flere førskolelærere med minoritetsbakgrunn

0Shares
Viktig ressurs
I 2005 var det bare 3,1 prosent av alle førskolelærere i norske barnehager som kunne snakke flere språk. Tospråklige barn tilsvarte 6,2 prosent av alle barn i barnehage samme år.

– Mangfoldet bør komme til syne i personalet, skriver Angell.

Ved å satse på å utdanne flere tospråklige førskolelærere kan man få flere førskolelærere og samtidig et mer likeverdig barnehagetilbud.

-Førskolelærere med flerkulturell bakgrunn er en viktig ressurs, mener Yasmina Bougrine, student ved fordypning i flerkulturelt arbeid i barnehagen.

Bra for alle

Et større språklig mangfold vil gagne både etnisk norske barn og barn med minoritetsbakgrunn, skriver Angell. Førskolelærerstudent Halima Ulusso er enig.

– Førskolelærere som kan flere språk, beriker miljøet i barnehagen, sier hun.

Arbeider for mer mangfold

Høyskolesamarbeidet arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å nå målet om flere tospråklige førskolelærere i norske barnehager. Høgskolen i Vestfold samarbeider med høyskolene i Oslo, Bergen, Dronning Mauds Minne, Nesna, Østfold og Hedmark og Universitetet i Agder. Høyskolene gjør mange ting for å få flere tospråklige studenter til å bli førskolelærere.

Ordforklaringer

Tospråklige:
Personer som snakker mer enn ett språk
Komme til syne: vises, kunne sees i, være synelig i
Likeverdig barnehagetilbud: at alle barn kan få et likt tilbud i barnehagen
Ressurs: Noe som trengs i barnehagen
Fordypning: Studere noe grundig
Berike: Gjøre noe bedre