– SV tafatt i hijab-debatten

0Shares

– Arbeiderpartiet vakler hele tiden og er altfor tilbøyelige til å ta
etter Fremskrittspartiet. Men også innen SV er det enkelte røster som
plukker opp Frp-tingene. Dette betyr bare at vi må ta en ordentlig
debatt om hva man skal fokusere på i integreringspolitikken, sier Næss
til Klassekampen.

Utspillet kommer nå som han er i ferd med å gå av som leder for likestillingsgruppen i partiet.

Han mener SV bør fremme et mye sterkere og effektivt vern mot
diskriminering, og at partiet må holde fast ved at arbeidsledighet og
manglende vern mot diskriminering er hovedproblemene for integreringen.

– Vi må ikke bli defensive av problemer som tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse. Det er alvorlig for dem det gjelder, og vi skal lage
bedre handlingsplaner på demokratiske premisser, men vi må ikke blande
disse problemene inn i tanker om integrering og parallellsamfunn, sier
Næss.

Ny leder for SVs etniske likestillingsgruppe etter
Næss blir Esmaeil Akhbari, som i dag er leder for lokallaget Bjerke SV
i Oslo.

Også daværende byrådspolitiker i Oslo Sapideh Sadeghi trakk seg fra SV på grunn av blant annet SVs manglende engasjement i Obiora-saken.

SV beklager

Trekker seg fra SV