Vil stoppe muslimhetsen

0Shares

29 organisasjoner står bak oppropet.

Her er oppropet i sin helhet:
Den retningen debatten om islam nå tar er skremmende. Den konstante trakassering av muslimer hindrer integrering og gjør det vanskelig for norske muslimer å være del av det norske samfunnet. Det er bekymringsverdig at unge muslimer født og oppvokst i Norge sier at de nå føler seg fremmede i sitt eget land. 

Norge er og må forbli et demokratisk samfunn som respekterer menneskerettigheter og som verdsetter toleranse, respekt og likeverd høyt. Norge er et flerkulturelt og multireligiøst samfunn. Vi anerkjenner enhvers rett til å utøve sin religion privat og offentlig. Vi aksepterer ikke at enkelte i vårt samfunn blir stigmatisert og mobbet på grunn av sin religion. Det må bli slutt på hatefulle angrep på minoriteter, spesielt når de kommer fra politisk hold. 

Initiativet ”Stopp muslimhetsen” oppfordrer til at en arbeider aktivt mot den økende muslimhetsen som vi er vitne til i vårt samfunn. Vi krever en valgkamp fri for rasisme og muslimhets og en politisk debatt med toleranse og respekt som hovedingredienser! 

Hilsen

African Cultural Awareness
Agenda X
Antirasistisk Senter
Blitz
Central Jamaat Ahl-e Sunnat Norway
Den Afghanske kulturelle forening i Oslo
Det Islamske Forbundet
Humanetsik Ungdom
Islamsk Råd Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU)
Kristent Kulturelt Arbeid (KIA)
LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Miljøparitet De Grønne
Muslimsk Studentsamfunn
Norges Offiserforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Oslo Biskop
Rahma Islamic Relief Fund
Rødt
Rød Ungdom
Shia Imam Råd Norge (SIRN)
Skeiv Ungdom
Somalisk Studentforening
Sosialistisk Ungdom
Unge Venstre
X-plosiv
Young Immigrant TV