Beredskapsdag for innvandrermiljøet i Oslo 5. mai

0Shares

Bakgrunnen for arrangementet er et ønske om å informere rundt beredskap og det brannforebyggende arbeid i kommunen.

Tid: 16:00-20:00
Sted: Oslo brann- og redningsetat, hovedbrannstasjonen, 5 etg. (inngang Grubbegt)
Program:
16:00-16:30: Oppmøte
16:30-16:45: Orientering om hensikten med beredskapsdagen
16:45-17:30: Orientering om brannberedskap ved Oslo brann- og redningsetat
17:30-17:45: Pause
17:45-18:30: Orientering om beredskap og sikkerhet i Oslo kommune, ved
Beredskapsetaten.
18:30-19:00: Oslo kommunes varslingssystem ved hendelser som krever hurtig varsling av
befolkningen ved Beredskapsetaten.
19:00-20:00: Omvisning og demonstrasjoner på hovedbrannstasjonen ved Oslo brann- og
redningsetat

Kontaktpersoner:
Oslo brann- og redningsetat: Informasjonsleder Ida Kojedahl 98225903
Beredskapsetaten: Beredskapssjef Jon Berntsen 95172048
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo: Akhenaton Oddvar de Leon 92650930