99 % av Norges tamiler ønsker egen stat

Målet med folkeavstemmingen var å finne ut hvor stor andel av den tamilske befolknignen i Norge som ønsker en egen tamilsk stat på Sri Lanka. Avstemningen ble gjennomført i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bø, Narvik, Florø, Lørenskog, Molde, Nordfjordeid, Bø i Telemark og Tromsø. Det er første gang en folkegruppe i eksil gjennomfører en avstemming i denne størrelsen.

I alt var det 5633 personer som stemte over hele Norge, og av disse sier 5574 (98,9%) ja til opprettelse av en egen stat på Sri Lanka.

Antall stemmeberettigede var 8797, og av disse hadde 7 000 tilgang til å avgi stemme ved at det var opprettet sentre i nærområdet.

Valgdeltakelsen er på hele 80 %. Ansvarlig for gjennomføringen av valget var advokat Leif Helge Frøynes.

Sted Ja Nei Ugyldig
Oslo Stovner 1456 9 6
Oslo Grorud 1421 9 0
Oslo Bryn 1011 13 2
Stavanger 251 5 0
Bergen 536 4 0
Trondheim 157 1 0
Tromsø 37 0 0
Florø 76 5 0
Nordfjordeid 41 1 0
Ålesund 205 1 0
Molde 79 1 0
Narvik 24 0 0
17 0 0
Lørenskog 263 1 1
Totalt 5574 50 9
Totalt oppmøte 5633
I prosent 98,95
%
0,89
%
0,2
%
Antall stemmeberettigede* (18
over)
8797
Antall stemmeberettigede med
tilgang valglokale
7000
Valgdekning 64,0
%
Reell valgdekning 80,5
%
Stipulert
* inkl ca 300 singalesisk talende

Informasjon om hvordan valget ble gjennomført.

Valgprosedyrene

Valgledere

Stovner
Leif Helge Frøynes, advokat, valgleder

Bryn
Amir Hussain, advokat

Grorud
Saghir Elahi, lege og Tore Saugerud, sosionom

Narvik
Eli Sunderud

Norfjoreid
Arild
Bjørlo

Florø
Knut Magnussen

Molde
Britt Kristin Manickam

Tromsø
Gunhid Marie Svalastog

Trondheim
Elin Heidi Jermstad

Bergen
Alexandra Larsen

Lørenskog
Randi Haukås

Stavanger
Anne Brit Salte

Bø i Telemark
Arne Kvensjø

Ålesund
Ola Laurits Hjørungnes

Bilder fra valget i Stavanger.

Valget i Bergen

Valget i Ålesund.

 
Vaglet i Oslo, Grorud Samfunnshus

Valget i Oslo

Valget i Oslo.

Valget i Oslo

Valget i Tromsø.

Valget i Florø.