Vil fortsatt innskjerpe kravene for familieetablering

0Shares

Dette tiltaket er et av de 13 punktene regjeringen lanserte for å begrense innvandrere til Norge. Fra før argumenterte regjeringen på at dette tiltaket skulle redusere tvangsekteskap. Men i høringsbrevet heter det nå: “I tillegg til å redusere ankomstene av asylsøkere uten
beskyttelsesbehov, er tiltaket også begrunnet med at det vil fungere
som et incentiv til å ta arbeid eller utdanning for målgruppen.”

Les også: Jens skyter spurv med kanon

Høringsbrevet sier ikke noe om hvordan innstramning i familietablering for de som har opphold skal kunne redusere ankomsten av nye asylsøkere.

Høringsbrevet kan du lese her