– Bruk flaggene 17. mai

0Shares

– Når grunnlovsdagen vår er så knytta til retten til
selvbestemmelse, er det helt naturlig at både barn og voksne fra andre nasjoner
tar med seg sine egne flagg i 17. mai-arrangementene, uavhengig av om deres
nasjon har oppnådd anerkjennelse av nasjonal selvbestemmelse, sier Folkvord.

Det betyr at tamilene som ikke har oppnådd slik selvbestemmelse kan bruke sitt Tamil Eelam flagg på 17.mai. 

– I dag er ethvert folks rett til selvbestemmelse fastslått i
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Men for en rekke av verdens
folk er dette fortsatt bare ord på papir. Mange av Oslos innbyggere er fra
nasjoner som hittil ikke har oppnådd nasjonal selvbestemmelse, sier han.

17. mai ble stifta som dag for å markere Norges rett til
nasjonal selvbestemmelse, understreker han. Folevord mener dette vil være ei videreutvikling av dagens innhold som er
helt i pakt med det de kjempa for de som på 1820-tallet skapte 17.mai –
tradisjonen. 

Oslo bystyre har fastslått at det er tillatt å ta med eget
flagg i 17.mai-toget i Oslo. Bystyrevedtaket fra 18. oktober 2008 sier at
 ”Elevene oppfordres til å bære det norske flagget, eventuelt det
samiske flagget eller FN-flagget i toget. Det er ikke forbud mot andre
flagg.”