Returnerer til slummen

0Shares

“Det avgjørende i sakene har vært en individuell vurdering av om den aktuelle klageren har så vidt gode individuelle forutsetninger at vedkommende må forventes å kunne ivareta sine rettigheter som asylsøker i Hellas,” skriver UNE i en pressemelding. Hva UNE legger i “gode individuelle forutsetninger” sier ikke pressemeldingen noe om.

FNs høykommissær for flyktninger og NOAS har vært svært kritiske til asylretur til Hellas. Norge sender asylsøkere til slummen

Disse asylsakene, som ut fra prinsippene i Dublin-samarbeidet skulle
vært avgjort i Helles, har vært berostilt av UNE siden februar 2008 på
grunn av mulige krenkelser av asylsøkeres rettigheter i Hellas og
behovet for ytterligere informasjon om greske myndigheters praksis.

Nå har UNE besluttet å sende asylsøkerne tilbake til Hellas.

Dette er toalett som brukes av alle som oppholder seg på slummen i byen Patras i Hellas. Foto: Majoran Vivekananthan

– Det foreligger fakta om asylsaksbehandlingen i Hellas som tilsier at noen sider ved greske myndigheters behandling av asylsøkere er problematisk. Informasjonen om disse forholdene og tidligere rapportering fra ulike organisasjoner om situasjonen for asylsøkere i Hellas er nå blitt forelagt og behandlet i nemndmøter i til sammen 16 saker, sier UNE.