Færre asylsøkere i april

Tallet på antallet som søker asyl viser at det er en nedgang på 8 prosent fra i mars da det ble registrert 1301 asylsøknader. Men det er fortsatt en økning på 51 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Det betyr at ankomstene reelt sett har sunket hver måned gjennom årets
første fire måneder, og jevnt og trutt siden toppen i august i fjor, i følge UDI.

Antallet asylsøkere fra Irak fortsetter den kraftige nedgangen mens antall asylsøkere fra Afghanistan fortsetter å øke, og
afghanere har etablert seg som den klart største gruppen søkere til
Norge.

Eritrea og Somalia er de andre store opphavslandene, både for april og totalt for årets fire første måneder.

Nesten halvparten av de afghanske søkerne, 127 av 278, opplyste at de
var enslige og under 18 år. De utgjør dermed 76 prosent av de totalt
168 søkerne som ble registrert som enslige mindreårige i april.

Hittil i år har det kommet 5027 asylsøkere.

Les også: Rekordmange asylsøkere til Norge