Regjeringen bevilger mer penger til bosetting

0Shares

– Regjeringen er opptatt av at kommunene settes i stand til å bosette
flere enslige mindreårige barn og unge. Disse prioriteres i
bosettingsarbeidet. Unge mennesker må raskt komme i gang med utdanning
eller arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til et ekstra
engangstilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige
flyktninger i 2009. Engangstilskuddet vil være på 100 000 kroner per
enslig mindreårig.

– Rask og god bosetting er svært viktig for det enkelte barn. Barn
trenger stabilitet, de må få muligheten til å knytte vennskap og slippe
usikkerhet rundt sin egen framtid. Når vi nå gir en midlertidig økning
i støtten til kommunene ved bosetting av enslige mindreårige er dette
et viktig bidrag for å hjelpe denne gruppen utsatte barn og unge, sier
barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

I 2009 vil det være behov for å bosette om lag 800 enslige
mindreårige flyktninger fra mottak og omsorgssentre. Dette er fire
ganger flere enn antallet som ble bosatt i 2008.