– Innvandrere mindre på uføretrygd enn nordmenn

0Shares

Statistikken har i årevis vist at innvandrere mer uføretrygdet enn befolkningen generelt. Nå viser nyere analyser at et i realiten ikke er noen forskjell, kanskje er til og med
ikke-vestlige innvandrere og østeuropeere mindre uføretrygdet enn
nordmenn.

Når man justerer for yrke arbeidsforhold, inntekt og
selvrapportering om helse og stress forsvinner forskjellen mellom
innvandrere og nordmenn, ifølge forskernes artikkel.

Innvandrere har tradisjonelt tunge jobber som nordmenn ikke vil ha, har dårligere lønnsforhold og opplever ofte stress på jobben, og dermed større sjanse for å bli uførertrygdet.

– Om vi bare ser på etnisitet og uførepensjon så finner vi at det er
mer enn dobbelt så stor sjanse for uførepensjon blant innvandrerne fra
utviklingsland og fra Øst-Europa. I vår undersøkelse hadde vi
opplysninger om yrke og inntekt, og om vi tar hensyn til forskjellene
mellom etniske nordmenn og innvandrere her, ser forskjellene i
uførepensjon ut til å bli borte, sier Claussen til Dagbladet.no.

Rapporten som er trykket i siste nummer av Scandinavian Journal of Public Health er laget av en gruppe forskere ved UIO ledet av professor i sosialmedisin Bjørgulf Claussen. Det skriver Klassekampen.

– Innvandrere har mye ufaglært arbeid både blant kvinner og menn. Det
er jobber som er tunge og dårlig betalt, og de som har slike jobber
pleier ikke å kunne jobbe til de blir 67 år, de får uførepensjon før de
får alderspensjon, sier Claussen.

Om innvandrere fra
lavinntektsland hadde hatt samme yrke og inntekt som etniske nordmenn,
ville uførepensjonsgraden vært den samme, mener Claussen. Nordmenn i
tilsvarende yrker har nemlig omtrent lik uføregradstrygd som
innvandrere.