Samlet seg om rasismefri valgkamp

Ap, FrP, H, KrF, Rødt, SV, Sp og V skriver under på at de vil drive en valgkamp uten diskriminering og fremmedfrykt.

På invitasjon fra Likestillings- og diskrimineringsombudet skrev
politikere fra alle de største partiene tirsdag under på en erklæring
mot diskriminering i valgkampen. Erklæringen skal bidra til gode
spilleregler for politikere, partimedlemmer og andre deltakere i
valgkampen frem mot stortingsvalget 14. september.

– En ryddig valgkamp betyr ikke at det blir en kjedelig valgkamp, sier
likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Hun sammenligner
valgkampen med en fair play fotballkamp.

Politikerne som skrev under på erklæringen er:

Ap:      Raymond Johansen, generalsekretær

FrP:     Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann

H:        Erling Lae, nestleder

KrF:     Knut H. Jahr, generalsekretær

Rødt: Torstein Dahle, partileder

SV:      Silje Schei Tveitdal, generalsekretær

Sp:      Magnhild Meltveit Kleppa, statsråd

V:        Ola Elvestuen, nestleder

Last ned underskrevet erklæring her

Også ungdomspartiene skriver under

Ungdomspartitoppene som signerte erklæringen var:
– Julie Lødrup, generalsekretær AUF
– Ove. A. Vanebo, formann FpU
– Andreas Haug Løland, sentralstyremedlem KrFU
– Mari Eifring, leder Rød Ungdom
– Siv Sætran, generalsekretær Senterungdommen
– Olav Magnus Linge, organisasjonssekretær Sosialistisk ungdom,
– Henrik Asheim, leder Unge Høyre
– Anne Solsvik, leder Unge Venstre

Last ned underskrevet valgkamperklæring her