Lånekassen fikk pris for klart språk

0Shares

Prosjektet ”Klart språk i staten” er et samarbeid mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Prosjektet skal bidra til et klarere og mer tilgjengelig språk i statsforvaltningen.    

– Vi er spesielt imponert over måten Lånekassen har involvert brukerne sine på i klarspråksarbeidet, sier leder for juryen Kjell Lars Berge, som er professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I sin begrunnelse legger juryen blant annet vekt på at Lånekassen helt siden år 2000 har arbeidet bredt og systematisk med å bedre språket i skriftlig materiale som skal ut til brukerne. 

Mer info