FrP fram blant velgere med afrikansk bakgrunn

Flere innvandrere stemmer FrP

Stemmer ikke FrP: Maja Ljunggren, Harsharan Tathgar, King Daniel Losa og Oscar Cruz satser på miljø, skole og økonomisk stabilitet.
Ap er desidert størst blant innvandrere, og FrP kommer på andre plass og foretrekkes fremfor SV som er på tredje plass, ifølge den første politiske meningsmålingen gjennomført blant innvandrere.

På oppdrag fra Utrop har Norstat gjennomført en meningsmåling blant innvandrere for å finne ut
hvilke partier folk med minoritetsbakgrunn stemmer på. Resultatene fra valmålingen er publisert i Utrops spesialutgave om valget. Les hele avisen på PDF.

Til sammen har
fem hundre personer med innvandrerbakgrunn over 18 år deltatt i
undersøkelsen.
Meningsmålingen viser at Ap er favoritten blant alle minoritetsgrupper og FrP er nest størst blant innvandrere. Det er hovedsakelig innvandrere med vestlig bakgrunn som bidrar til økt oppslutning til FrP.


Av de spurte oppga hele 38 prosent at de vil stemme på Ap til høstens valg, mens ti prosent ville stemme på FrP. Kun seks prosent kunne tenke seg å stemme på SV. Det er vestige innvandrere som stemmer på FrP, asiater, latin-amerikanere og personer født i Midt-Østen er de som stemmer minst på FrP. Kun to prosent oppgir at de kunne tenke seg å stemme på FrP.

Frp for godt integrerte?
Et oppsiktsvekkende funn gjør vi når vi ser på bakgrunnen til Fr-velgere. Personer som oppgir Afrika som sin bakgrunn stemmer på FrP i større grad enn andre etniske grupper, faktisk kommer FrP på tredjeplass etter Ap og SV.

Valgengasjement og politisk bevissthet er ganske høyt blant afrikanske innvandrere. Folk bryr seg om nærmiljøet, og Frps sterke retorikk, særlig i forhold til kriminalitetsspørsmål, appellerer til ganske mange fra vårt miljø.

Ap-politiker Elvis Chi Nwosu er slettes ikke overrasket over tallene. Nwosu har deltatt aktivt i valgkampen og opplevd å høre fra flere av sine landsmenn, og folk fra andre afrikanske land, at de vil stemme på FrP.

– Den politiske bevisstheten er ganske høy blant afrikanske innvandrere. Folk bryr seg om nærmiljøet, og FrPs sterke retorikk, særlig i kriminalitetsspørsmål, appellerer til ganske mange fra vårt miljø.

Hva sier til at en såpass mange norsk-afrikanerne vurderer FrP som et fullverdig alternativ?

– At folk har blitt veldig godt integrerte. Jeg ville ikke blitt overrasket hvis folk stemmer på Frp, men håper selvsagt dette ikke skal skje. Jeg håper jo at flest mulig skal stemme på oss og derfor har valgkampen for vår del handlet om å overbevise norsk-afrikanere og andre om at det er vår og ikke FrPs politikk som passer for minoritetene, sier han med et lurt smil.

Vestlige og ikke-vestlige

Journalist og politisk kommentator Aslak Bonde synes tallene vi presenterer fra undersøkelsen høres interessante ut, men velger å ta forbehold i forhold til feilmarginer. Han er imidlertid soleklar i at innvandrervelgere er som norske velgere.

– Saker som utdanning og økonomi angår innvandrere på lik linje med etniske nordmenn.

Han ønsker ikke å spekulere for mye i hvorfor enkelte grupper stemmer mer på Frp nå enn ved forrige valg.

– Jeg tror de som i større grad lykkes i å integrere seg i det norske samfunnet, og det er som regel folk fra vestlige innvandringsland, som har større potensiale til å la seg lokke av et slikt budskap, fastslår Bonde.

Inntekt avgjørende
En annen klar trend er at
ikke-vestlige innvandrere stemmer Ap i kombinasjon med SV, mens
vestlige gjør det samme i kombinasjon med FrP.
Stoltenberg og hans kolleger gjør det forøvrig ganske jevngodt i alle
inntektsgrupper. De som tjener minst (inntekt 200 000) vil stemme annerledes enn de som er i høyeste
inntektsklasse (500 000 og oppover). De som velger Frp er i høyinntektsklassen.

Tall og fakta:

“Innvandreres partipreferanse”

Parti        Prosentandel oppslutning

Ap            38 %
SV            6 %
H               4 %
KrF            2 %
Rødt           2 %
FrP            10 %
Sp              1 %
Venstre       3 %
Andre          1 %
Vet ikke     31 %

Totalt alle       100Utdanning og økonomi viktigere enn innvandring

Både
ikke-vestlige og vestlige oppga utdanning- og
skolepolitikk (23 prosent), samt finans/økonomi (19 prosent) som
topp-to saksområder som avgjør deres partivalg. Innvandring- og asyl
havner langt ned på listen (8 prosent), faktisk bak saker som helse og
familie.

SV faller fra
Utrops forrige valgmåling, utført sommeren 2005, viste et klarere rødgrønt flertall. 28 prosent av de spurte sa de ville stemme Ap og 25 prosent på SV. Høyre var størst på borgerlig side, med 5 prosent, mens FrP kom opp i knappe 2,6 prosent under den daværende valgmålingen.

Nå har Siv Jensen og hennes partifeller fått femdoblet oppslutning. Ved den forrige valgmålingen ble det ikke registrert landbakgrunn, og hvor mange vestlige innvandrer som stemte den gang er usikkert.

Rapporten fra Norstat