10 000 for å reise hjem

Fra i dag vil asylsøkere som returnerer frivillig fra Norge til sine hjemland få 10.000 kroner med seg om de reiser.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)


Ordningen er imidlertid begrenset til de første 400 som reiser, og gis kun til personer som returnerer før 31. desember 2009.
Støtten, som er på 10.000 kroner per person, er ment som et bidrag for å lette den første tiden etter hjemkomst.


– Vi tror at dette økonomiske bidraget vil gjøre at flere av de som ikke har oppholdstillatelse i Norge velger frivillig retur, sier Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Aftenposten


Asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse har plikt til å forlate landet. De som setter seg i mot frivillig retur blir eskortert av politiet. Hvis de blir uttransportert av politiet får de ingen støtte.


Personer som returnerer frivillig til Irak, Afghanistan og Burundi mottar støtte gjennom egne programmer og får ikke denne støtten i tillegg. Ordningen gjelder heller ikke dersom personer først har søkt asyl i et annet land enn Norge.