Skal gi kurs i å omgås kvinner

Et asylmottak i Verdal skal gi innføring i "normer for hvordan menn forholder seg til kvinner i Norge"

En asylsøker ble nylig siktet for voldtekt, og dette har ført til at Hoff eiendom som drifter asylmottaket i området, har bestemt seg for å gi kurs i å omgås kvinner. Mottaket venter
de første beboerne i løpet av denne uken.

– Ja den saken kom på et veldig ugunstig tidspunkt for oss, og derfor
har vi byttet om på rekkefølgen i samfunnsopplæringen som asylsøkerne
får hos oss. Vi kommer til å ta for oss hvordan menn omgås kvinner
aller først, sier Gunnar Petterson i Hoff eiendom til Verdalingen.

Petterson opplyser at Hoff eiendom ikke har hatt noen voldtektssaker
blant sine beboere på noen av de andre mottakene som de driver andre
steder i landet.

– 99, 9 prosent av de som kommer hit tar avstand fra slike handlinger.

Asylsøkerne skal likevel igjennom et informasjonsopplegg om norske
samfunnsforhold i mottaket. Det er som en del av denne opplæringen at
atferd ovenfor kvinner er et tema. Petterson tror siktelsen i
voldtektssaken har bidratt til å øke skepsisen i lokalsamfunnet. Denne
skepsisen er også noe som asylsøkerne blir gjort oppmerksom på at
eksisterer.