– Innvandrere må bruke stemmeretten

0Shares

Det sier Dhayalan Velauthapillai, som er medlem i Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) og førsteamanuensis ved avdelig for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen.

– De politiske partiene må ta et større ansvar og bli tydeligere på hva de står for. Man kommer ikke bort fra at innvandrerbefolkningen, særlig de med ikke-vestlig opprinnelse, trenger mer kunnskap om fremgangsmåten ved valg, skriver Velauthapillai i et innlegg i BT.

I en valgmeningmåling Utrop gjennomførte kommer det fram at hele 31 prosent  havnet i kategorien “usikre velgere”. Dette er en velgergruppe som enten ikke har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på eller velgere som ikke vil ta standpunkt.

– Mange av disse har aldri har hatt mulighet til å delta i demokratiske valg. Uten den erfaringen kan det fort bli vanskelig å sette seg inn i den norske valgordningen og forstå nytteveriden av å avgi en stemme. I tillegg til språkutfordringer som enkelte sliter med og generell lav tillit til politikerne – som opplagt kan vanskeliggjøre valgdeltakelse – er det også mange som rett og slett ikke er klar over om de oppfyller vilkårene for å stemme ved stortingsvalg, forklarer Velauthapilla.

Han mener også at innvandrervelgere i høyeste grad kan påvirke person- og partisammensetningen på Stortinget de neste fire årene.