Innvandrere og flyktninger ønskes velkommen inn på tunet

0Shares

Det var Senterpartiet som foreslå å bruke gårder som asylmottak. Der kan kan de få bolig, arbeid og trygge omgivelser, heter det i følge Senterparitet.

FrP reagerte umiddelbart med skpesis og advarte mot forslaget. Partiet mente forslaget ikke tok hensyn til “sikkerheten til folk på bygda”.

I dag skriver fylkesmannen i Oslo og Akershus at han er positiv til tiltaket.

– For mange innvandrere og flyktninger vil et samarbeid med landbruket gjøre det enklere å bli integrert og gi muligheter for arbeidstrening, sysselsetting og meningsfylte aktiviteter innen grønne næringer, mener fylkesmannen.

Fylkesmannen har innvilget midler til prosjektet “Grønn integrasjon” som skal skape nye muligheter for meningsfylte aktiviteter på gård.

– Dagens landbruk og bygdesamfunn generelt har behov for innovasjon, utvikling av alternativ næringsvirksomhet, nytenkning og mulighet til å skape varig inntektsgrunnlag. Her kan utenlandsfødte være med å skape en synergi, av gjensidig ressursbruk og samarbeid istedet for isolasjon og arbeidsløshet, heter det ifølge pressemeldingen.

Prosjektet Grønn integrasjon skal skape grunnlag for gode tilbud til innvandrerbefolkningen som ønsker å komme enda nærmere det norske samfunnet.