Trosopplæring regnes som lite inkluderende i Oslo-bydel.

0Shares

– Alt arbeid som hører til under kirkelig virksomhet og menighetsarbeid
handler i bunn og grunn om trosopplæring. En formulering som dette gir
åpenbart muligheter til å fjerne støtten til barne- og ungdomsarbeid i
kirke og menighet, sier Christoffer Sahl, bydelspolitiker for Kristelig Folkeparti (KrF) i Søndre Nordstrand til Vårt Land.

Leder i Kultur- og oppvekstkomiteen i
bydelen, Trine Eskeland (A), sier grunnen til at presiseringen er med,
er den store mengden søknader som kommer når frivillighetsmidlene skal
fordeles.

– Noen sender til og med inn seks-syv søknader på ulike prosjekter, og
dermed går veldig mange midler til en menighet. De kan få støtte til
deler av arbeidet de driver, men for eksempel søndagsskole og
koranopplæring synes ikke vi at frivillighetsmidlene skal gå til.

– Hva slags arbeid er å regne som trosopplæring?

– Arbeid som spesifikt handler om opplæring, som søndagsskole eller koranskole.