Regjeringen sier ja til morsmålsopplæring

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell
Foto: SV
I en globalisert verden er tospråklighet en ressurs, heter det i Soria Moria 2.
0Shares

Regjeringen vil gi flere mulighet til morsmålsopplæring. I en globalisert verden er tospråklighet en ressurs, heter det i Soria Moria 2. Regjeringen vil også vurdere endringer i språkopplæringen for minoriteter på bakgrunn av anbefalinger fra det offentlige utvalget som er oppnevnt, heter det videre.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV) forslo i stortingsmeldingen om språk i opplæringen et forsøk med morsmål som andrespråk. Elevene i forsøket vil da få opplæring i morsmål parallelt med opplæring i norsk og engelsk.

– I stortingsmeldingen om kvalitet i opplæringen har jeg derfor foreslått at det skal være mulig å få inntil to år ekstra i videregående opplæring ved behov. For å forhindre frafall, vil en rett til inntil to år ekstra i videregående opplæring kunne bedre utgangspunktet disse elevene har til gjennomføring. Presisering av denne retten kan bety at enkelte videregående skoler i større grad enn i dag vil komme til å tilby særskilt språkopplæring, skrev Solhjell i et innlegg i Utrop tidligere i år.

Her er noen punkter fra Soria Moria 2 på det flerkulturelle feltet:

Regjeringen vil:
– nedsette et offentlig utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge og med bakgrunn i dette foreslå prinsipper og tiltak for inkluderings og integreringsarbeidet.

– vurdere utvidelse av den statlige ordningen med at der hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst en innkalles til intervju, til også å omfatte kommunale og fylkeskommunale stillinger

– nedsette et offentlig utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge og med bakgrunn i dette foreslå prinsipper og tiltak for inkluderings og integreringsarbeidet

– øke rett og plikt til norskopplæring fra 300 til 600 timer, samt innføre obligatorisk avsluttende prøve i norsk

– øke antallet kvoteflyktninger når antallet asylsøkere går betydelig ned. Regjeringens mål er å øke antallet kvoteflyktninger til minst 1500

– innføre krav for alle med plikt til norskopplæring om å ha bestått norskprøve eller statsborgerskapsprøve for å kunne få norsk statsborgerskap

– arbeide mot diskriminering og for en inkluderende rekrutteringspolitikk, blant annet i samarbeid med arbeidslivets parter, slik at innvandreres kompetanse kommer til nytte i det norske samfunnet på alle nivåer i arbeidslivet

Hele regjeringserklæringen finnes her