LO vil bekjempe fremmedfrykt

LO vil arbeide for bedre inkludering på arbeidsplassen
LO vil trappe opp kampen mot fremmedfrykt på norske arbeidsplasser.

– Det gjøres mye bra i LO og i våre fagforbund når det gjelder å ta
vare på og tilrettelegge for arbeidsinnvandrere. Men vi har fortsatt en
lang vei å gå, sier LO-nestleder Gerd Kristiansen til Dagsavisen.

LO vil samarbeide med Norsk Folkehjelp og Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) om
et opplysningsarbeid. Det betyr at LO-ledelsen, i samarbeid med de
enkelte forbundene, aktivt vil oppsøke norske arbeidstakere for å
snakke om innvandring og arbeidsliv.

– Jeg tror ikke dette handler om bevisst rasisme, men snarere om frykten for det man ikke kjenner, sier Kristiansen.