Kreftinformasjon etter fredagsbønnen

Kreftregisteret vil nå fram til innvandrere med informasjon om kreft
Foto: Kreftregisteret.no
Kreftregisteret har satt i gang et oppmøteprosjekt om brystkreft og livmorhalskreft rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn.

Prosjektet er en del av Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

– Formålet med prosjektet er å gi innvandrerkvinner i målgruppene
for de to screeningprogrammene kunnskap om brystkreft og
livmorhalskreft, slik at de kan ta et informert valg om de vil delta i
programmene, sier Trygve Kongshavn som deltar i prosjektet for
Legeforeningen.

Postkortaksjon
I dag fredag 9.oktober starter en
egen postkortaksjon rettet mot fastlegene. Formålet er å minne om
screeningprogrammene, slik at legene kan informere sine pasienter om
tilbudet. Alle fastleger i Oslo vil få tilsendt et postkort, men målet
er å sende ut postkort til alle fastleger i Norge.

I forbindelse med prosjektet har det også blitt avholdt en
ambassadøraksjon hvor leger med pakistansk bakgrunn har informert
pakistanske innvandrerkvinner om programmene. Aksjonen har funnet sted
i moskeer og på møteplasser som Melafestivalen og Mina Bazar.

Nettkampanje
– Tilsvarende har det pågått en nettkampanje med formål å spre informasjon og kunnskap til pakistanske miljøer, sier Kongshavn.

Leger med pakistansk bakgrunn og Kreftregisteret skal informere om
screeningprogrammene i samarbeid med Islamic Cultural Center (ICC) på Grønland hvor det skal deles ut informasjon til menn etter fredagsbønnen.

Kreftforeningens prosjekt er et samarbeid med Legeforeningen,
Internasjonal Helse -og sosialgruppe og Mammografiscreeningen i Oslo.