Hvorfor voldtar norske menn?

 
Antallet anmeldte voldtekter i Norge var 940 i fjor, men Voldtektsutvalget anslår at det hvert år begås 16 000 voldtekter eller voldtektsforsøk i Norge. De aller fleste utføres av etnisk norske menn. Hvorfor er det slik?
0Shares

Det viktigste vi kan gjøre, etter å ha hjulpet ofrene og funnet og straffet gjerningsmennene, er å hindre at flere voldtekter skjer. Men hvor skal vi begynne? Er etnisiteten det viktigste ved gjerningsmennene? Eller kan det være andre årsaker til disse avskyelige handlingene? Hva er galt med menn som oppfører seg slik? spør kommentator i Aftenposten Inger Anne Olsen.

– En 20 år gammel undersøkelse fra USA har anslått hvor utsatte forskjellige etniske grupper er for voldtekt. Blant amerikanske kvinner av asiatisk herkomst oppga syv prosent å ha vært utsatt for denne forbrytelsen. Ti prosent av de afroamerikanske kvinner svarte det samme, og 16 prosent av de europeiske. Det er nærliggende å tenke at overgriperen oftest har samme bakgrunn som offeret. I så fall ligger europeere dårlig an.

De 15 000 som slipper unna anmeldelse her i Norge i år, har tross alt noen fellesnevnere. De fleste er etter alt å dømme helt norske, og de kjenner kvinnen de voldtok.

Til Aftenposten sa leder i Antirasistisk senter Kari Helene Partapuoli at samtlige voldtekter begås av menn med dårlig kvinnesyn, enten de har innvandrerbakgrunn eller er etnisk norske.

– En gang i tiden diskuterte vi hva slags kvinnesyn menn som voldtar venner og kjente kan ha. Det snakker vi ikke lenger om, i hvert fall ikke ofte. Men når vi snakker om å integrere innvandrere sånn at de ikke voldtar på gaten, må vi huske at de norske mennene som voldtar hjemme eller på fest er vokst opp med det kvinnesynet vi ønsker menn skal ha, og at de altså har all den kunnskapen innvandrermenn nå skal få på kurs.


 – Men jeg kan komme på en del andre ting de fleste norske menn har, som for eksempel som mange kurdiske og afrikanske menn mangler her i landet: Jobb og familie, skriver Olsen.