Kaster nytt lys på norsk-pakistanske kvinner

Portrettet: Kubra Ifzal Gran nærmiljøsenter er et mulighetenes hus, der man kan knytte nære relasjoner, skape vennskap og forståelse mellom mennesker. – Aktivitetene gir mening i hverdagen, sier prosjektleder Kubra Ifzal, fra Gujrat
- Norsk-pakistanske kvinner har en sentral rolle i familiefelleskapet i det pakistanske miljøet, mener NOVA-forsker.
0Shares

NOVA-forskar Bjørg Moens avhandling «Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i transnasjonale familier» konkluderer blant annet med at det er kvinnene som er viktige for familielivet. Ikke bare i Pakistan og Norge, men også i andre migrasjonsland. Det er spesielt forholdet mellom svigermor og svigerdatter Moen har studert i avhandlingen som i disse dager blir gitt ut som NOVA-rapport.

–  Det er de eldre mødrene som har en sentral rolle i familielivet. En viktig faktor for dette er at 70 prosent av de ikke er sysselsatt utenfor hjemmet, sier hun til NOVA-nytt.

Svigermor og svigerdatter
Rapporten slår fast at forholdet mellom svigermor og svigerdatter er viktig i pakistanske familier. Yngste sønn blir gjerne boende hjemme hos foreldrene. Når han gifter seg, flytter kona hans inn, og dermed må svigerdatter og svigermor samarbeide om det meste hjemme. Ofte kommer svigerdatter fra Pakistan gjennom et arrangert ekteskap som svigermoren har spilt en aktiv rolle i å få i stand. Svigerdøtrene er gjerne en slektning, eller kommer fra en kjent familie.

– I doktorgradsprosjektet mitt er det disse gifte kvinnene fra to generasjoner jeg har intervjuet. Tradisjonelt sett er det svigermoren som har makta, den autoritære posisjonen, i familien, men hun kan være både en ressurs og en belasting for svigerdatteren, forteller Moen.

Vil vise mangfoldet
Ifølge Moen blir kvinnene for ensidig framstillt i media. Bildet at de er undertrykte, og at de har for lite handlingsrom innen familien, stemmer ikke overens med realiteten. Moen ønsker å vise fram nyansene i det pakistanske miljøet.

– Alle kvinner i det miljøet jeg har møtt er forskjellige. Noen av dem er svigermors drøm, andre bryter med forventningene familien har, mens noen flytter grenser og tar utdanning og jobber, sier hun.